1


BOSZEZDASZ - Insignc est per Wladislaum
tertium, Poloniae et Ungariae regem, in Buda
anno Domini MCCCCXLII viro spcctabili
Georgio Schwarcz, civi et consuli civitatis Craco-
viensis, et suae posteritati donatum.

BOŻEZDARZ - herb nadany został w Budzie
w r. 1442 przez Władysława III [Warneńczyka],
króla Polski i Węgier, dostojnemu mężowi
Jerzemu Szwarcowi, obywatelowi i rajcy miasta
Krakowa i jego potomstwu.

Jan Długosz, Insifflia, 25

Opisanie herbu

Krzyż biały, po którego rogach cztery lilie czarne, to jest
na każdym po jednej rozłożone. W hełmie pawie pióra, na nich
takiż krzyż jak na tarczy.

Kasper Niesiecki, Herbarz, II. 2iil