2

Herbowni

SZWARC-CZERNY - NIECISZEWSKI - RYMKIEWICZ

Kasper Niesiecki, Herbarz, II, 264,
VI, 535; VIII, 210; X, 390

Z
kompendiów
heraldycznych

Tym herbem był nadany ... Jerzy Szwarc albo Czarny
rajca i mieszczanin krakowski, atoli inni Szwarcowie, do herbu
Nowina przypuszczeni, dotychczas w Czernych w Polszcze naszej
kwitn±.

Kasper Niesiecki, Herbarz, U, 264

Nieciszewski herbu Bożezdarz. S± w trockim województwie ...
Kazimierz Nieciszewski skarbnik trocki 1648. N. była za Bialochow-
skim ... N. podstoli trocki miał za sob± Grocholsk±, Wojskiego
nowogrodzkiego córkę. Stanisław 1700.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VI, 535