3

Rymkiewicz w księstwie żmudzkim. Jan Rymkiewicz 1621.
Michał 1700. Marcjan Bogusław ciwun berżański 1674 w wileńskim.

Kasper Niesieckt, Herbarz, VIII, 2105

Wiersze na herb
i rodowców

Początek

Co Szwarc jest pu niemiecku, to po polsku Czarny,

Mieszczanem byt krakowskim, kiedy się do Warny
Władysław Jagiellowicz nieszczęśliwie bierze,
W danej poganinowi rozgrzeszywszy wierze
Na wojnę, i tak wielką imprezę mu, między
Inszymi kredytory, pożyczył pieniędzy,
Więc gdy człowiek kupiecki sam jechać nie może,
Żeby pomyślnie gościcł, rzekł tylko: Zdarz Boże.
Aleć nie doszły nieba, choć życzliwe vota,
Przepadła i pieniędzy pożyczona kwota.
Stąd tytui ] krzyżykowi, herbownemu lemma,
Który po czterech rogach czarne lilie tną.
Ale co lekko przyjdzie, odchodzi też lekko,
Dłużej trwa i bardziej nam smakuje daleko,
Co nadzieją, bojaźnią, krwią i potem ludzi,
Nim dostaną, nim przyjdą do tego, utrudzi.
Tak drogo zapłaciwszy, kiedy rzeczy nicem
Królewskie poszły: i Szwarc niedługo szlachcicem