5

Aż ono, kto na Bogu swe nadzieje wspiera,

Choć się prochem rozsypie, żaden nic umiera.
Jeśli uprzejmie żyjąc, czynie} Bożą wolą
Wrzucieł na zimę, w sprawną swoje ziarno rolą,
Które wprzód, niźli znowu wyda z siebie siemię,
Musi obumrzeć, musi obrócić się w ziemię.
Więc każdy, kto tak niwę swą zagospodarzy,
Niechaj szczęśliwie pisze: dobry Boże zdarzyj.
Odpuść grzechy, niech Twego miłosierdzia rosa
Da ziarnu wrzuconemu w ziemię doróść kłosa.

Wacław Potocki, Poczet herbów 516

Herbarz szlachty wierszem opisany
przez Jegomości Pana Kuropatnickiego
Franciszkowi Duninowi Wąsowiczowi,
rotmistrzowi kawalerii narodowej,
przy powinszowaniach imienin
przysłany

Nie na pośmiech i żarty, ale dla zabawy

Spisałem niepowszechnych nazwisk zbiór ciekawy:
Aksak, Ankwicz, Bąjbuza, Bejzym, Bylina,
Bóbr, Bąk, Boksza, Bogatko, Borcjko, Cyryna,
Bukar, Borzym, Borela, Benoe, Czuryło,
Sięgajłów, Balabanów moc się namnożyło.
Plater, Cetner, Dederkał, Dunin, Chamieć, Gruja,
Prejs, Defres, Krembcrg - tych też dosyć buja.
Chrząszcz, Lis, Sokół, Struś, Kos, Dzik, Odyniec,
Łoś, Wilczek, Kozioł, Zając - tych pełny zwierzyniec.
Deszer, Ejsmont, Deboli, Dzierzek, Horain, Mytko,
Morsztyn, Olsztyn, Ostroróg, Rej, Firlej, Korytko,